Giới thệu Trung tâm hỗ trợ
thương mại K·Fish

Giới thệu Trung tâm hỗ trợ thương mại K·Fish Chúng tôi đang nổ lực phát triển
ngành thủy sản bằng cách củng cố vị thế kinh tế và xã hội của ngư dân
và nâng cao năng lực sản xuất các sản phẩm thủy sản của ngư dân.

K·Fish

K·FISH là thương hiệu thủy sản xuất khẩu hợp nhất của
Hàn Quốc cho các sản phẩm thủy sản an toàn và chất lượng cao
của Hàn Quốc đã đạt các tiêu chuẩn đánh giá nghiêm ngặt của Bộ Thủy sản và Hải Dương .

Với hải sản tốt hơn,
kinh doanh tốt hơn

Được sản xuất từ vùng biển trong sạch của Hàn Quốc,
K-SEAFOOD được kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo chất lượng cao và được chế biến trong môi trường vệ sinh an toàn.

SCROLL

Notice & News