ศูนย์ส่งเสริมการส่งออก
K·Fish

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมการประมงในเกาหลีโดยการเสริมสร้างสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของชาวประมง
และพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตสินค้าประเภทประมง

K·Fish

K·FISH เป็นแบรนด์ส่งออกสินค้าประมงเกาหลี
สำหรับสินค้าที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูงซึ่งได้ผ่านมาตรฐานการประเมินที่เข้มงวดของกระทรวงมหาสมุทรและการประมง

อาหารทะเลที่ดีกว่า,
เพื่อธุรกิจที่ดีกว่า

K-Seafood มาจากทะเลเกาหลีที่ใสสะอาด
ถูกควบคุมการผลิตอย่างเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นผลิตภันณ์มีคุณภาพสูงสุดและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ

SCROLL

Notice & News