แนะนำ K-Seafood

จำแนกตามรายการสินค้า

จำแนกตามมาตรฐานรับรอง

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

ชื่อบริษัท สินค้า* เอกสารรับรอง รายละเอียดบริษัท
JEONG HWA FOODS CO., LTD.
SOFT ROASTED SQUID , SMOKES SQUID LEG , ROASTED BUTTER SQUID STRIP HACCP