แนะนำ K-Seafood

จำแนกตามรายการสินค้า

จำแนกตามมาตรฐานรับรอง

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

ชื่อบริษัท สินค้า* เอกสารรับรอง รายละเอียดบริษัท
DONGLIM SEAFOOD CORPORATION
TOBIKO & MASAGO / SUSHI TYPE HERRING ROE , TOBIKO & MASAGO , SUSHI TYPE HERRING ROE ISO
HACCP