แนะนำ K-Seafood

จำแนกตามรายการสินค้า

จำแนกตามมาตรฐานรับรอง

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

ชื่อบริษัท สินค้า* เอกสารรับรอง รายละเอียดบริษัท
BOSUNG TRADING CO., LTD
HALF-DRIED HERRINGS(270G, 320G 1KG) , SEA-TREE FRESH SEA URCHIN ROE(60G / 70G) , SEA-TREE CANNED SEA URCHIN ROESET(90G X 3EA) HACCP