แนะนำ K-Seafood

จำแนกตามรายการสินค้า

จำแนกตามมาตรฐานรับรอง

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

ชื่อบริษัท สินค้า* เอกสารรับรอง รายละเอียดบริษัท
BADABON CO., LTD.
SEAFOOD STIR-FRIED RICE CAKE(TTEOKBOKKI) , ABALONE SIMMERED IN SOY SAUCE(MILD TASTE) , STIR-FRIED RICE CAKE WITH REDCRAB(TTEOKBOKKI) HACCP