แนะนำ K-Seafood

จำแนกตามรายการสินค้า

จำแนกตามมาตรฐานรับรอง

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

ชื่อบริษัท สินค้า* เอกสารรับรอง รายละเอียดบริษัท
HAE YANG TRADING CO., LTD.
JAREUN MIYEOK(SLICED DRIED SEAWEED) , YEOMJANG MIYEOK(SALTED DRIED SEAWEED) , SANMO MIYEOK(POSTPARTUM CAREPURPOSEDRIED SEAWEED)