แนะนำ K-Seafood

จำแนกตามรายการสินค้า

จำแนกตามมาตรฐานรับรอง

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

ชื่อบริษัท สินค้า* เอกสารรับรอง รายละเอียดบริษัท
GS-TK CO., LTD
LAVER SNACK , CRISPY LAVER SNACK , SEASOND LAVER(LUNCHEON, FULL SIZE) ISO
HACCP
HALAL