แนะนำ K-Seafood

จำแนกตามรายการสินค้า

จำแนกตามมาตรฐานรับรอง

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

ชื่อบริษัท สินค้า* เอกสารรับรอง รายละเอียดบริษัท
GODBAWEE FOOD CO., LTD.
SEASONED LAVER(GODBAWEE WILD LAVER) , SEASONED LAVER(GODBAWEE TABLE LAVER) , SEASONED LAVER(GODBAWEE TRADITIONALLAVER) ISO
HACCP
HALAL