แนะนำ K-Seafood

จำแนกตามรายการสินค้า

จำแนกตามมาตรฐานรับรอง

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

ชื่อบริษัท สินค้า* เอกสารรับรอง รายละเอียดบริษัท
EYN AGRICULTURAL CO., LTD.
LAVER SNACK , TERIYAKI SEAWEED CHIPS , XYLITOL SEAWEED CHIPS HACCP
HALAL