แนะนำ K-Seafood

จำแนกตามรายการสินค้า

จำแนกตามมาตรฐานรับรอง

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

ชื่อบริษัท สินค้า* เอกสารรับรอง รายละเอียดบริษัท
YANGJI ENTERPRISE CO., LTD.
SUPER FROZEN TUNA FOR RAW FISH , TUNA LOIN(YELLOWFIN TUNA/BIGEYE TUNA) , OILFISH(ESCOLAR)PRODUCTS HACCP