แนะนำ K-Seafood

จำแนกตามรายการสินค้า

จำแนกตามมาตรฐานรับรอง

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

ชื่อบริษัท สินค้า* เอกสารรับรอง รายละเอียดบริษัท
NATIONAL FEDERATION OF FISHERIES COOPERATIVES
FROZEN SPANISH MACKEREL , FROZEN SQUID , SUHYUP FISH CAKE(MIXED / SQUARE / TOPOKKI) ISO
HACCP