แนะนำ K-Seafood

จำแนกตามรายการสินค้า

จำแนกตามมาตรฐานรับรอง

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

ชื่อบริษัท สินค้า* เอกสารรับรอง รายละเอียดบริษัท
HYUNYI TRADING CO., LTD.
WHOLE ROUND FISH , FLYING FISH ROE / CAPELINE ROE / MIXED FLYING ROE , ROASTED DRIED SEAWEED / WAKAME / KONBU HACCP