แนะนำ K-Seafood

จำแนกตามรายการสินค้า

จำแนกตามมาตรฐานรับรอง

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

ชื่อบริษัท สินค้า* เอกสารรับรอง รายละเอียดบริษัท
DONGWON F&B CO., LTD.
DONGWON CHUNK LIGHT TUNA IN OIL , DONGWON CANNED WHELK , YANGBAN ROASTED LAVER ISO
HACCP
HALAL