Pusat Perdagangan
K·Fish

Matlamat kami adalah untuk menaikkan status sosial dan ekonomik nelayan serta
menaikkan keupayaan mereka dalam penghasilan produk-produk perikanan.
Dan seterusnya memajukan perusahaan perikanan.

K·Fish

K·FISH ialah sebuah jenama eksportasi perikanan nasional Korea.
Produk-produk perikanan K·FISH adalah yang berkualiti tinggi,
selamat dan telah melalui proses penilaian yang tegas daripada Kementerian Laut dan Perikanan Korea.

Seafood (Makanan Laut) yang lebih baik,
Perniagaan lebih baik.

K-Seafood diperoleh dari lautan Korea yang bersih
dan diproses dalam persekitaran yang terkawal bagi menjamin
kebersihan dan keselamatan produk kami.

SCROLL

Notice & News