Notice

Number Country Title Name Date
5 Taiwan [채용공고]수협중앙회 타이베이 무역지원센터 직원 채용공고 Kaohsiung Manager 2020.12.18
4 Taiwan 2020대만 온/오프라인 추가 판촉행사 모집공고 Kaohsiung Manager 2020.09.18
3 Taiwan [채용공고]수협중앙회 가오슝 무역지원센터 직원 채용공고 Kaohsiung Manager 2020.06.05
2 Taiwan 2020년 대만 온오프라인 한국수산물 판촉행사 참여업체 모집공고 Kaohsiung Manager 2020.05.18
1 Taiwan 募集公告(電視購物相關) Kaohsiung Manager 2020.03.04